Včelařství Sládkovi

Jsme manželé Karel a Eva Sládkovi, vyučení včelaři a malovčelaři, kteří mají včely výhradně pro radost s vědomím zodpovědnosti za ekologickou diverzitu krajiny, k níž včely nezastupitelně přispívají.

Přestože je v naší krajině dostatek včelařů a píše se o převčelení naší krajiny, neznamená to, že včely nejsou ohroženy. Proto se snažíme naše včely chovat v respektu k jejich přirozenému životu a posilovat jejich přirozenou obranyschopnost.

Jedním z produktů, které nám lidem včely dávají, je med. Jelikož poctivé včelaření vyžaduje investice, prodej medu je pro nás ekonomickou potřebou, abychom zpětně mohli dát včelám to, co ony dělají pro nás a naši planetu.

Prodáváme pouze tzv. "ze dvora" v Pardubickém kraji. Při větším odběru je možné i med dovést domů, opět pouze v Pardubickém kraj.

Ať už jste odkudkoliv, rádi Vás vezmeme k našim včelám. Stačí napsat na email: vcelarstvisladkovi@gmail.com

Proč si zakoupit med od nás?

Prodáváme med pouze od našich včel z ekologicky čisté krajiny CHKO Železné hory, od biocentra Na hlubině a z rozmanité snůšky města Chrudim.

Během cesty získávání medu provádíme pečlivé kontroly a vždy včelám vezmeme jen tolik medu, aby neztrádaly hladem a nebyly ve stresu. Preferujeme šetrné léčení.

Ocenění kvality našeho medu!

Naše včely získaly prestižní ocenění v soutěži o nejlepší med Pardubicka.

Křišťálová cena: Medový šampión.

Diplom: Zlatá plástev.


Naše knihy o včelařství

Žít s moudrostí včel

Mnoho moudrých principů pro život se lze naučit pozorováním života včel, jejich píle a starost o společné dobro nám lidem nastavují zrcadlo. Není divu, že včelky inspirovaly řadu básníků, umělců i teologů. Kniha teologa a vášnivého včelaře Karla Sládka chce přivést čtenáře k novému úžasu nad přírodou a v ní skrytou moudrostí. Čtenář se dozví řadu věcných zajímavostí, ale autor vždy směřuje trochu dál a výš; rád by nám pomohl, abychom se znovu naučili dívat se srdcem, žít s kontemplativním pohledem na svět, který naší generaci tolik schází.

Včela chrudimská
Nevšedním způsobem pojatá publikace je zajímavým exkurzem do dob revolučních změn v chovu včel v 19. století skrze díla významného včelaře té doby Aloise Thumy. Čtenáře seznámí s tehdejšími poznatky o životě včel a snahami včelařů o pokrok v metodách chovu. Dává možnost vžít se do dob našich dědů, kdy čas zdaleka neplynul tak rychle jako dnes a kdy naši předkové žili v úzkém každodenním svazku s přírodou. Význačných včelařů z té doby známe řadu. Pěknou, příjemnou a kultivovanou češtinou je sepsal vysokoškolský učitel, teolog a včelař z Chrudimi Karel Sládek.

Kolektivní monografie o včelařství

Ekologie chovu včel

Kniha je výborným počinem nadšenců pro propagaci znalostí apidologie v Česku i na Slovensku. V Evropě a Severní Americe došlo v posledních letech ke kritickým poklesům početnosti včelstev nejspíš v důsledku antropogenních faktorů, proto je dobré, že se člověk staví k ekologickým problémům čelem a začíná právě znalostmi, bez nichž tyto problémy řešit nelze.

Nemohu jinak, než monografii doporučit všem nadšencům studia bohaté různorodosti přírody. (doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.)


Včelí úly

Publikace Včelí úly nabízí čtenářům unikátní pohled do světa včelích úlů. Erudovaní a zkušení znalci včelařského oboru Ing. Evžen Báchor a doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph. D., v knize detailně mapují výskyt i vývoj včelích úlů po celém světě, a zachycují tak neutuchající snahu člověka o vytvoření ideálního včelího příbytku. Rozličná pojetí úlích systémů svými tvary i zpracováním odkazují na rozdílné přírodní podmínky, řemeslnou zručnost i místní tradice napříč kontinenty. Čtenář zde může o prezentovaných úlech najít všechny potřebné údaje technického i praktického rázu, stejně jako porovnat vhodnost jejich používání v minulosti i současnosti.

Jsme členy:

Mendelova společnost pro včelařský výzkum, z.s.                            www.msvv.cz                                                                                                               

Pracovní společnost nástavkových včelařů, z.s.                                     www.psnv.cz