CURRICULUM VITAE

Karel Sládek se narodil a žije v Chrudimi.

Vystudoval fyzickou geografii a geoekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, následně filosofii a teologii na Filosofické fakultě a Teologické fakultě Papežské univerzity Urbaniána v Římě.

Od roku 2007 působí jako odborný asistent spirituální teologie se zaměřením na východní teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Pedagogická a vědecká činnost zahrnuje přednášky ze spirituální teologie, východního křesťanství a environmentální etiky.
Je jedním ze zakladatelů Centra Pro Oriente Christiano a členem Centra pro aplikovanou etiku, kde je zodpovědným za environmentální etiku.

Je vyučeným včelařem a členem Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ a Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum, z.s.

Dále je členem CZ-IALE: Česká společnost pro krajinnou ekologii.

Mezi jeho další zájmy patří myslivost a veterán Škoda MB.


Fotogalerie